Menu

Lokaljournalist

Media Sifter

Media Sifter - baseret på blockchain
Media Sifter is a news aggregator  that utilises the crowd to  investigate anyone’s content.
www.mediasifter.co/aggregator
https://www.vimeo.com/148895246

Peblish

Peblish 
Peblish ønsker at give befolkningen en stemme.
www.peblish.dk
Peblish crowdfunding platform intro 
www.youtube.com/watch ...
Med Peblish er menigmand med til at skabe et nyhedsmedie ud fra, hvad de selv synes er spændende, og ikke hvad mediediskursen dikterer.
www.trendsonline.dk/2016/09/30/peblish ...
Peblish søger nye ejere - Sept. 2017
www.mediawatch.dk/Medienyt ...

Byrd

Billedplatformen Byrd formidler salg af billeder og videoer for både amatører og professionelle fotografer via en app.
www.byrd.news

WikiTribune – Evidence-based journalism
Wikitribune is a news platform that brings journalists and a community of volunteers together.
www.wikitribune.com
www.da.wikipedia.org/wiki/Wikitribune

Undersøgelse af lokalpressen
Ny undersøgelse af lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning i lokalområder. Den er foretaget for Slots- og Kulturstyrelsen af forskerne Flemming Svift og Peter From Jacobsen fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole.
www.politiken.dk/kultur/medier ...

Lokaljournalistikken bliver cool - og facebook hjælper os
Vores rolle er skiftet fra at sprede nyheder til at samle mennesker ...
www.medietrends.dk/lokaljournalistikken ...

Gamle medier er også sociale
Søren Schultz Jørgensen - En erhvervs-PhD
En kvalitativ undersøgelse af mediernes rolle og betydning i brugernes hverdag".
www.kommunikationsforum.dk/artikler ...

Medieforskere
Flemming Svift 
www.politiken.dk/kultur/medier ...
Jan Birkemoses
www.medietrends.dk
Peter From Jacobsen
www.politiken.dk/kultur/medier ...
Søren Schultz Jørgensen 

Noda2017
Nordens største konference for data-journalistik
www.noda2017.dk